2018-01-02 08:00Pressmeddelande

Lex Maria-anmälan om fördröjd diagnostik

Region Västmanland har Lex Maria-anmält en händelse där en ung flicka med njurbäckeninflammation först fick fel bedömning och behandling.

Flickan sökte hjälp på en vårdcentral i länet på grund av att hon kräktes och hade ont när hon kissade. Läkaren bedömde att det handlade infektion i de nedre urinvägarna, trots att blodprovet visade på ett högt så kallat CRP-värde, vilket är en indikation på infektion i de övre urinvägarna, njurbäckeninflammation, som är allvarligare.

Flickan fick penicillin men återkom några dagar senare med fortsatt feber och blev då remitterad till barnkliniken. Där hon blev inlagd för njurbäckeninflammation och behandlades med intravenös antibiotika. Flickan fick stanna på kliniken i fyra dagar innan hon kunde skrivas ut.

Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, av chefläkare Margareta Ehnebom.

För mer information kontakta:

Margareta Ehnebom, chefläkare
021-17 50 44

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl