2021-04-07 11:26Pressmeddelande

Lex Maria-anmälan för bristande handläggning av misstänkt infektion

Region Västmanland har anmält en händelse när en patient fick bristfällig bedömning och omhändertagande i samband med hög arbetsbelastning vid en vårdcentral.

Såväl symtom som provsvar talade för en allvarlig infektion vilket borde ha lett till remiss till specialistvård. Men istället skickades patienten hem med antibiotika och försämrades ytterligare. Följande dag blev patienten akut inlagd på sjukhus för vård och behandling med intravenös antibiotika.

Genom den bristfälliga handläggningen utsattes patienten för risk för allvarlig vårdskada. Den berörda verksamheten har vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för att något liknande händer igen.

Kontaktperson:

Johan Nordmark, chefläkare
Tel. 021 17 46 41
 

Varje dag görs 4 000 - 5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel. Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Region Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra lex Maria-anmälningar är ett led i regionens långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten. Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffatOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.