2022-03-02 12:42Pressmeddelande

Lättillgänglig och samlad information ska få fler att söka föräldraskapsstöd

Fler föräldrar som söker föräldraskapsstöd ger fler barn möjlighet till en bättre uppväxt – vilket på sikt kan öka jämlikheten i länet. Därför samlas lättillgänglig information om föräldraskapsstöd på en ny sida på 1177.se. Och under mars månad marknadsförs den nya sidan via sociala medier och bussreklam.

Idag finns en ojämlikhet när det gäller vilka som tar del av föräldraskapsstöd. Vi hoppas att den nya informationssidan och den tillhörande kampanjen ska bidra till att vi når fler av de föräldrar som inte tidigare sökt stöd, säger Julia Johansson, samordnare för föräldraskapsstöd vid Verksamhet Folkhälsa, Region Västmanland. 

Föräldraskapsstöd är insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar för att stärka föräldraförmågan, samt relationen mellan förälder och barn. Syftet är att främja barnets utveckling och hälsa, vilket stöds av forskning som visar att olika former av föräldraskapsstöd har betydelse både för det enskilda barnet och samhället i stort. Det handlar bland annat om:

  • Bättre psykisk hälsa bland barn
  • Bättre skolresultat
  • Minskad framtida brottslighet
  • Bättre socioekonomiska förutsättningar

Den nya sidan på 1177.se heter helt enkelt Föräldraskapsstöd i Västmanland, och samlar information om föräldraskapsstöd på ett enda ställe. Sidan riktar sig till föräldrar, men även till andra viktiga vuxna som kan finnas i barnens liv.

Vi hoppas att minska stigmat om föräldraskapsstöd och sänka trösklarna så att fler föräldrar söker stöd när de behöver det, säger Julia Johansson.

Många av dem som själva tagit emot föräldraskapsstöd önskar också att fler föräldrar får samma möjlighet – vilket framgår av de intervjuer som gjordes för att kartlägga behoven av föräldraskapsstöd i länet.

Arbetet med att ta fram den samlade informationen – och marknadsföra den – är en del av ett gemensamt uppdrag för Region Västmanland och Länsstyrelsen i Västmanland att verka för ett stärkt och utvecklat föräldraskapsstöd som kan leda till ökad jämlikhet i länet.

Under mars månad marknadsförs den nya sidan via en animerad film på sociala medier samt med reklam på VL-bussar. För att öka räckvidden är både filmen och informationen på 1177-sidan översatt till tio språk.

Vi vet att ett gott föräldraskap är viktigt för barnens utveckling. Det är bra att samhällets stöd samlas på en digital plattform som är enkel att använda, säger Barbro Larsson (C), regionråd med ansvar för folkhälsa.

Kontakt:

Julia Johansson

Samordnare för föräldraskapsstöd vid Verksamhet Folkhälsa, Region Västmanland

Telefon: 021-481 82 05

Länk till sidan:

https://www.1177.se/Vastmanland/barn--gravid/att-vara-foralder/Foraldraskapsstod-i-Vastmanland/

 Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.