2023-05-02 11:00Pressmeddelande

Lättare för regionen att stödja Ukraina efter nytt beslut

Mer än ett år efter den ryska invasionen fortsätter Region Västmanland att stödja Ukraina via egna och nationella insatser. För att underlätta snabba beslut om stöd – till exempel att skänka fordon – får nu regiondirektören möjlighet att löpande pröva och besluta om stödinsatser.

Vi ska stötta Ukraina i både ord och handling. Ibland kommer det in förfrågningar om enskilda insatser, till exempel att skänka ett fordon eller någon utrustning som ändå behöver bytas ut. Då behöver vi ett internt arbetssätt för att snabbt och effektiv handlägga sådana förfrågningar, säger Mikael Andersson Elfgren (M), regionstyrelsens ordförande.

Sedan Ryssland invaderade Ukraina har Region Västmanland ett nära samarbete med olika parter såväl på nationell som regional och lokal nivå. Regionen ingår i den nationella samverkan som via Socialstyrelsen donerar bland annat skydds- och förbrukningsmaterial samt kirurgiska instrument. Regionen har ett avtal med Frälsningsarmén om bortforsling av utrangerad medicintekniska produkter/utrustning, sjukvårdsmaterial och hjälpmedel. Frälsningsarmén har möjlighet skänka materialet till behövande i olika länder.

För att underlätta beslutsprocessen när det gäller enskilda initiativ ger regionstyrelsen nu regiondirektören möjlighet att löpande pröva och besluta om stödinsatser.

I normalfallet får regionen en intäkt då fordon och utrustning säljs. Regionstyrelsens beslut innebär att i varje enskilt fall kan intäkten ställas emot nyttan av att regionen skänker fordon och teknisk utrustning till Ukraina, säger Jan Hallberg, administrativ direktör.

Kontakt

Mikael Andersson Elfgren (M), regionråd och regionstyrelsens ordförande
072-246 69 16

Jan Hallberg, administrativ direktör
021-17 41 55


Ämnen: Politik

Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.