2020-11-18 09:00Pressmeddelande

Lansering: Så ser framtidens nära vård i Västmanland ut

Idag lanserar Region Västmanland visionen för framtidens nära vård i Västmanland. År 2027 ska en ny vårdstruktur finnas på plats där regionen och kommunerna står samlade i en enad hälso- och sjukvård med patientens individuella behov i centrum. För att lyckas nå dit krävs ett omfattande omställningsarbete där fokus för 2021 ligger på närsjukvård och mobilitet, minskad psykisk ohälsa och sjukdomsförebyggande insatser.

Jag är glad och stolt att vi idag kan lanserar nära vård i Västmanland trots pågående pandemi. Det goda samarbete vi och kommunerna haft under året är en försmak på vad vi vill åstadkomma med nära vård där patientens hälsa snarare än organisationsgränserna är det viktiga, säger Denise Norström, regionstyrelsens ordförande.

 

I framtidens vård och omsorg kommer det att ställas stora krav på samverkan mellan region och kommun för att kunna erbjuda vård utifrån individens behov.

Vi ska skapa en modern och jämlik vård för alla som bor i Västmanland men med ett särskilt fokus på de som är sköra och multisjuka. Psykiskt välmående, tillgänglighet till vården och kontinuitet i relationer är otroligt viktigt och vi kommer bara dit när alla arbetar tillsammans runt patienten oavsett vilken organisation vi tillhör, säger Mattias Damberg, områdeschef för Nära vård.

Flera statliga utredningar har under de senaste åren pekat på behovet av att ställa om hälso- och sjukvården i ljuset av förändrad demografi och ett ökat vårdbehov. I april lämnade regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh över sitt huvudbetänkande God och nära vård i till regeringen och nu ska nära vård bli konkret verklighet i Västmanland. Att skapa ett nytt vårdsystem är ett omfattande arbete som kommer att ta många år men arbetet har fått en bra start under året trots - och tack vare - pandemin. 

Denise Norström, regionstyrelsens ordförande och Mattias Damberg, områdeschef Nära vård presenterar nära vård och vad det betyder för Västmanland.

Kontaktpersoner

Denise Norström. Regionstyrelsens ordförande, Region Västmanland
E-post: denise.norstrom@regionvastmanland.se
Tel: 021- 17 46 77 

Mattias Damberg. Områdeschef Nära vård / biträdande Hälso- och sjukvårdsdirektör
E-post: mattias.damberg@regionvastmanland.se 
Tel: 021-17 68 34


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.