2020-10-21 06:30Pressmeddelande

Lansering! Nu kan du utforska länets kulturarv digitalt

Kulturarv Västmanland är en webbsida där besökaren kan läsa artiklar, bläddra bland bilder, se filmer och upptäcka platser genom en karta. Den gemensamma nämnaren är att allt material berättar något om länets historia.

Projektet Kulturarv Västmanland drivs av Region Västmanland med finansiering från och i samarbete med länets tio kommuner. Det finns ett gemensamt önskemål om att öka synligheten, väcka nyfikenhet och sprida det västmanländska kulturarvet digitalt. 

Genom att skapa en digital lösning kan man utforska länets historia var man än befinner sig. Via Kulturarvskartan kan besökaren exempelvis se vad det finns för kulturarv i närheten av sin position.

Den geografiska spridningen i länet har betydelse för invånarnas närhet och tillgänglighet till kultur. Kulturarv Västmanland är ett av våra projekt där vi samarbetar över kommungränser för att nå ut med kultur till invånarna. Detta är ett viktigt regionalt mål i vår utvecklingsstrategi för ett tillgängligare Västmanland, säger Lena Karlström, Kulturchef Region Västmanland.

En kunskapskälla om Västmanland – alla kan vara med och bidra!

Webbplatsen ska genom samverkan och delaktighet främja att ett levande kulturarv bevaras, används och utvecklas. Alla kan vara med och bidra. Det gör att besökaren kan hitta material från exempelvis museum, arkiv, privatpersoner och föreningar på en och samma plats.

Hittills är runt 100 artiklar och närmare 500 bilder publicerade och mycket mer är på ingång. Varje kommun har en redaktör som stöttar insamlandet och publiceringen av material på sidan. Kulturarv Västmanland samarbetar även med Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening och Västmanlands läns museums Arkiv och Bibliotek.

Nu hoppas vi att fler vill engagera sig för att fylla sidan med intressanta delar från vårt läns historia, säger Linda-Marie Engberg, projektledare Kulturarv Västmanland, Region Västmanland.

Utöver den kulturarvsdatabas som byggs upp kommer även andra aktörers databaser att speglas. Till en början är det material från Digitalt Museum och Riksantikvarieämbetets databas K-samsök som kommer att förhandsvisas.

Upptäck kulturhistoriskt värdefulla byggnader och områden

Kulturmiljöunderlag är kunskapsunderlag som visar vilka byggnader och bebyggelseområden i länet som bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla. Dessa platser kommer att presenteras i Kulturarvskartan. Värderingen bygger på byggnadsinventeringar som är gjorda i samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västmanlands läns museum och respektive kommun. Syftet är att uppmärksamma och sprida kunskap om fysiska miljöer och byggnader så att deras kulturhistoriska värden kan bevaras och utvecklas.

Det är första gången inventeringarna kommer att presenteras öppet på detta sätt. Vi har valt ut information som vi tror kan vara av ett allmänt intresse. Först ut att visas på Kulturarvskartan är Arboga kommun, säger Emma Karp, bebyggelseantikvarie, Västmanlands läns museum.

Lansering av Kulturarav Västmanland 21 oktober 2020

Tid: 13:00-13:30

Följ lanseringen live på www.kulturarvvastmanland.se.

Kontaktpersoner:

Lena Karlström. Kulturchef, Region Västmanland
Te. 021-17 34 53
E-post: lena.karlstrom@regionvastmanland.se

Linda-Marie Engberg. Projektledare, Region Västmanland
Tel: 021-39 32 68
E-post: linda-marie.engberg@regionvastmanland.se

Webbadress: www.kulturarvvastmanland.se


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.