2015-03-25 18:00Pressmeddelande

Länets sjukhus får avgiftsfri internetuppkoppling

null

Patienter och besökare kommer framöver att kunna surfa kostnadsfritt på sjukhusen i länet. På onsdagen sa landstingsstyrelsen ja till att införa ett öppet gästnätverk för internetuppkoppling på samtliga sjukhus.

- Vi vill att man kunna fortsätta med att kommunicera och använda olika tjänster på internet även om man blir inlagd på sjukhus, säger landstingsrådet Hans Jansson (V).

Gästnätverket är helt separerat från sjukhusens interna nätverk och använder redan befintlig utrustning. Det kommer inledningsvis att kunna nås på vårdavdelningarna, men inte i entréhallar, väntrum och på vårdcentraler.

Lösningen är enkel att använda och ska inte ta tid från personalen. När patienten eller besökaren ansluter en dator eller telefon visas en kort policytext. När man accepterat denna ansluts enheten mot internet.

Kostnaden för det nya gästnätverket ryms inom ordinarie budgetram.

Den nuvarande lösningen med internetuppkoppling via Telia homerun kommer även fortsättningsvis att kunna användas.

För mer information kontakta:

Hans Jansson, landstingsråd (V)
021-17 59 90


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl