2019-01-21 11:49Pressmeddelande

Länets första avancerad specialistsjuksköterska

Avancerad specialistsjuksköterska är en helt ny roll inom sjukvården. Först ut med denna titel i Västmanland är Mahnaz Magidy som är nyanställd på kirurgkliniken.

- Jag ska fungera som länk mellan sjuksköterskorna och läkarna, säger hon.

Avancerad specialistsjuksköterska (Nurse Practitioner) har funnits i USA sedan 1960-talet. I Sverige infördes utbildning 2012 vid hälsouniversitetet i Linköping med inriktning på kirurgisk vård. En av de elva första studenterna var Mahnaz Magidy som då arbetade på Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala.

För en dryg vecka sedan började hon arbeta på kirurgklinikens avdelning 8 i Västerås.

- Rollen och arbetsuppgifter kan formas efter varje verksamhets behov. Exempel på arbetsuppgifter för en avancerad specialistsjuksköterska är att gå rond när ingen läkare är tillgänglig, ordinera prover, infusioner och remisser, bedöma instabila patienter som kan behöva flyttas till annan vårdnivå samt uppföljning och utvärdering av resultat. Ytterligare en viktig funktion är att vara ett stöd och bollplank för övriga yrkesgrupper på avdelning, säger Mahnaz.

Fin förstärkning

Enhetschef Tina Gustafsson är mycket nöjd med att Mahnaz valt att börja arbeta i Västmanland och blivit en i teamet.

- Mahnaz kommer att komplettera och förstärka teamarbetet kring patienten. Våra läkare är ofta upptagna med operationer eller mottagningen, men Mahnaz kommer att finnas på plats hela tiden. Hon blir en kunskapsbank och förebild för övrig personal, säger hon.

Avancerad specialistsjuksköterska är inte bara en ny yrkesroll, utan även ett nytt karriärsteg för sjuksköterskor som vill fortsätta arbeta kliniskt. Mahnaz Magidy medger att den nya självständiga sjuksköterskerollen, som innefattar högre kompetens och större ansvar, också varit positiv lönemässigt.

Fler intresserade av utbildningen

Masterutbildningen till avancerad specialistsjuksköterska är på 120 högskolepoäng. För att bli antagen ska den sökande vara utbildad specialistsjuksköterska med magisterexamen. Utbildningen syftar till att sjuksköterskan ska bli kompetent att självständigt göra kliniska bedömningar, planera, genomföra och utvärdera vård och behandling.

Fortfarande är den nya yrkesrollen tämligen okänd. I Sverige finns bara 22 utbildade avancerade specialistsjuksköterskor.

- Jag är engagerad i frågor som handlar om hur sjuksköterskor kan utveckla sin yrkesroll. Jag märker nu att allt fler blir intresserade och vill veta mer om utbildningen och mina arbetsuppgifter, det är väldigt positivt, säger Mahnaz Magidy.

För mer information kontakta:

Mahnaz Magidy, avancerad specialistsjuksköterska
mahnaz.magidy@regionvastmanland.se, 021-17 30 00

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.
Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl