2014-03-26 15:24Pressmeddelande

Landstingsanställda går HBT-utbildning

null

I morgon, torsdag, går 120 anställda på Kvinnokliniken och Barnhälsovården en fortbildning i HBT-kunskap. Syftet är att påverka attityder och värderingar till HBT.

På förmiddagen går 100 medarbetare från Kvinnokliniken utbildningen som bland annat omfattar allmän HBT-kunskap, normer, anamnesupptagning, provtagning och bemötandet.

På eftermiddagen har turen kommit till ett 20-tal medarbetare i Barnhälsovården. Då diskuteras samkönat föräldraskap med olika fallbeskrivningar

I maj ska all personal på Akutkliniken gå utbildningen.

Kursledare är Mina Gäredal från RSFL Ungdom och sexuell hälsa

Tidigare i år antog landstingsfullmäktige en HBT-policy som innebär att alla människor, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning, ska bli bemötta med respekt inom landstingets verksamheter.

Tid och plats:

Torsdag 27 mars  kl 8-12 Gamla Vårdskolans aula, ingång 21
  kl 13-16 Lärcentrum, ingång 40
    Västmanlands sjukhus Västerås

 För mer information kontakta:

Inger Paris, samordnare för hiv/STI och sexuell hälsa

021-17 46 43, inger.paris@ltv.se


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl