2014-03-26 16:20Pressmeddelande

Landstingets diarium på internet

null

Landstingsstyrelsen ställde sig på onsdagen en motion om att göra landstingets diarium tillgängligt på internet.

- Landstinget ska vara en öppen organisation med största möjliga insyn.
Vi har på olika sätt arbetat för att öka öppenheten inom landstinget och förbättra dialogen med västmanlänningarna, t ex genom att införa Demokratikanalen och Medborgarpanelen. Att göra diariet tillgängligt via nätet är ytterligare en steg i den riktningen, säger landstingsrådet Juha Rundgren (V).

En utredning som gjorts med anledning av motionen, skriven av Sverre Linton (M), visar att i landstingets nuvarande diarium finns möjlighet att göra innehållet tillgängligt på internet med viss modifiering. Kostnaden beräknas till 100 000 – 150 000 kronor.

Till följd av sekretessbestämmelserna kommer inte allt innehåll i diariet kunna vara tillgängligt. Men inriktningen ska i sådan fall vara att endast utvalda uppgifter ska döljas, inte hela ärenden.

För mer information kontakta:

Juha Rundgren, landstingsråd (V) 021-17 46 84

 

 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl