2016-01-26 15:16Pressmeddelande

​Landstinget vill bygga egen solcellspark

null

Landstinget ska undersöka möjligheten att bygga en egen solcellspark som ska svara för 10 procent av landstingets elförbrukning (3 000 MWh/år). Det framgår av den energihandlingsplan som landstingsstyrelsen på tisdagen antog.

- Energianvändningen i landstingets byggnader ska vara helt förnyelsebar till 2030, säger landstingsrådet Andreas Porswald (MP).

- Energihandlingsplanen är en bra vägledning och den visar att för att nå målet behöver landstinget öka andelen egenproducerad el. Det kan göras genom att placera solceller på tak och fasader. Under 2016 ska vi inleda arbetet med en tänkt solcellspark.

De kommande 10-15 åren står landstinget inför omfattande renoveringar samt om- och nybyggnationer i hela länet. Hur byggnationerna konstrueras blir avgörande för landstingets framtida energiförbrukning och klimatpåverkan.

Energihandlingsplanen beskriver hur nya byggnader ska projekteras, utformas, placeras, upphandlas och byggas. Målet är att alla nyproducerade och renoverade byggnader ska uppfylla kraven för så kallade nära-nollenergibyggnader.

I befintliga byggnader handlar det exempelvis om effektivisering av värme- och ventilationssystem, vindisolering, fönsterbyte, övergång till LED-belysning och behovsstyrd belysning, effektivare pumpar och fläktar, behovsstyrning av ventilation, värmepumpar och kylaggregat samt utbildning av personalen om enkla åtgärder för att spara energi.

För mer information kontakta:

Andreas Porswald, landstingsråd (MP)
021-17 45 35


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl