2015-12-02 14:42Pressmeddelande

Landstinget Västmanland och VL tilldelas årets Biogasutmärkelse

null

Den 2 december delades utmärkelsen ut vid årets BiogasTing på Nalen i Stockholm. Biogasutmärkelsen delas ut till en person, organisation eller företag som gjort viktiga insatser för biogasens utveckling. I år går utmärkelsen till Landstinget Västmanland och miljöarbetet inom Västerås Lokaltrafik (VL) som har Sveriges miljösmartaste kollektivtrafik.

Med ett unikt och långsiktigt fokus på biogas i såväl stads- som regiontrafik har Landstinget Västmanland genom VL uppnått högst andel gasbussar i Sverige. Från och med 2015 nås hela länet med biogas via småskaliga bussdepåer som även banat väg för publika gastankställen på mindre orter.

- Det är helt fantastiskt att som offentligt bolag bli uppmärksammade på det här sättet. Det visar att vår medvetna miljösatsning som varit omskriven tidigare är värd allt hårt arbete. Att vi dessutom kan bidra till att förenkla för privatpersoner i vårt län att gå över till biogas är vi väldigt stolta över, säger Peter Liss, VD Västerås Lokaltrafik (VL).

Utöver en fossilfri kollektivtrafik har VL även bidragit till en lokal cirkulär ekonomi där hushållens och lantbrukets restprodukter ger både bränsle till bussarna och näring till lantbruket.

- Vi var först i landet med kollektivtrafik på biogas i hela länet och vi tänker fortsätta vara en pådrivande kraft för ett miljösmartare Västmanland och Sverige, berättar Tommy Levinsson (S) som är landstingsråd med ansvar för kollektivtrafiken.

Bakom årets Biogasutmärkelse står biogasbranschen i Sverige med Biogas Öst i spetsen.

– Vår önskan är att Biogasutmärkelsen ska bidra till biogasutvecklingen genom att uppmuntra och inspirera de som genomfört föredömliga initiativ för biogasens utveckling lokalt, regionalt eller nationellt, säger Lina Wiberg, styrelseordförande i Biogas Öst.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl