2014-01-29 15:19Pressmeddelande

Landstinget utreder mottagning för hemlösa

null

Landstingsstyrelsen vill utreda möjligheten att öppna en sjukvårdsmottagning för hemlösa i Köping.

- Hemlösa är en utsatt grupp som har stort sjukvårdsbehov. De söker ofta vård alltför sent när de får infektioner och riskerar därmed allvarliga sjukdomar. Sedan fem år finns en väl fungerande mottagning för hemlösa i Västerås. Nu vill vi diskutera med Köpings kommun om hur behovet ser ut och vilka möjligheterna är att öppna en motsvarande mottagning där, säger landstingsrådet Kenneth Östberg (S).

Mottagningen i Västerås bedrivs i stadsmissionens lokaler och är ett samverkansprojekt mellan landstinget och Västerås stad. Mottagningen har öppet två dagar i veckan.

Frågan om en utredning att öppna en motsvarande mottagning i Köping har aktualiserats i en motion som landstingsstyrelsen beslutade sig på onsdagen att tillstyrka. Motionen behandlas av landstingsfullmäktige den 19 februari 2014.

För mer information kontakta:

Kenneth Östberg, landstingsråd (S)
021-17 65 21

 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl