2014-11-10 09:18Pressmeddelande

Landstinget testar journal via nätet

null

Den 11 november startar landstinget ett pilotprojekt av journal via nätet. Ett 20-tal patienter får inledningsvis möjlighet att med e-legitimation logga in och läsa delar av sin journal.

- Möjligheten att kunna läsa sin journal digitalt välkomnas av många patienter och är ett led i arbetet med att stärka patientens ställning och deltaktighet i frågor som kring den egna hälsan. Piloten är ett viktigt steg där vi skarpt testar tekniken mot patienter och sjukvården, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lennart Iselius.

Två kliniker deltar i pilotprojektet – Medicinkliniken i Köping och Reumatologkliniken i Västerås.

- Det är bra att alla patienter snart kan läsa sin journalen hemma. Att vara informerad om innehållet i sin journal gör att det går lättare nästa gång man ska träffa sin läkare, säger Britt-Marie Eriksson, ordförande Reumatikerdistriktet, Västmanland.

Även deltagande pilotkliniker är positiva.
- Jag har sedan länge varit införstådd med att tillgång till sin journal på nätet ligger i framtiden. Vi läkare vid Medicinkliniken i Köping ser alla med spänning och intresse fram emot att vi nu kommer till skott, säger verksamhetschef Jan Saaf.

- Det ska bli spännande att se hur patienterna kommer att använda sin journal på nätet och den nyttan de får i form av ökad kunskap och bättre följsamhet till behandling med mindre missförstånd, säger Milad Rizk, verksamhetschef för Reumatologkliniken.

Uppsala län och Skåne erbjuder tjänsten sedan tidigare och flera andra landsting är på gång. I Västmanland är det sagt att patienterna ska kunna läsa sin journal via nätet under 2015. När det blir beror i stor utsträckning på hur väl pilotprojektet utfaller..

Lösningen för att läsa journaluppgifter via internet bygger på samma säkerhet som för e-tjänster hos banker och andra verksamheter inom offentlig sektor som hanterar integritetskänslig information. Vissa uppgifter, exempelvis journalanteckningar från psykiatrin och ungdomsmottagning, ska inte vara tillgängliga via internet.

För mer information kontakta:

Jens Glaveby, projektledare
021-17 45 08

Lennart Iselius, hälso- och sjukvårdsdirektör
021-17 69 99

 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl