2015-04-30 08:00Pressmeddelande

Landstinget satsar på solel

null

Sedan 1997 har energiförbrukningen i landstingets fastigheter minskat med en tredjedel, från 300 till 199 kilowattimmar per kvadratmeter. För att ytterligare minska användningen av el och värme ska en energihandlingsplan tas fram, där mer solel blir en viktig del.

- Jag är övertygad om att vi i högre utsträckning kan utnyttja solenergin för elproduktion på byggnader och parkeringsplatser, säger landstingsrådet Andreas Porswald (MP). Inom det området skulle jag gärna utveckla ett samarbete med Mälardalens högskola och Mälarenergi som har erfarenhet och kompetens.

Ett exempel på satsningen på solel är att nya ambulansstationen i Köping ska få en solcellsanläggning på taket som beräknas ge cirka 90 MWh/år.

Den kommande energihandlingsplanen ska beskriva hur nya byggnader ska projekteras, utformas, placeras, upphandlas och byggas.

- Vi behöver en genomtänkt plan för hur vi ska agera den dagen det blir aktuellt med att renovera en fastighet eller bygga nytt. Målet är att alla nyproducerade och renoverade byggnader ska uppfylla kraven för så kallade nära-nollenergibyggnader, säger Andreas Porswald.

Andra energisparåtgärder som ska ingå i planen är effektivisering av värme- och ventilationssystem i befintliga lokaler, vindisolering, fönsterbyte och byte av belysningsarmatur.

För mer information kontakta:

Andreas Porswald, landstingråd (MP)
021-17 45 35


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl