2016-01-22 12:00Pressmeddelande

​Landstinget redovisar positivt resultat för 2015

null

Landstinget Västmanland redovisar ett överskott på 173 miljoner kronor för 2015. Detta tack vare ett positivt finansnetto och återbetalning av försäkringspengar.

- Vi är nöjda med resultatet. Västmanland är ett av få landsting som klarar det av riskdagen beslutade balanskravet. Men vi ser samtidigt att det grundläggande ekonomiska problemet för landstinget kvarstår, nämligen underskottet i sjukvården, säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

Bokslutsrapporten visar att det sammanlagda underskottet i de sjukvårdande verksamheterna uppgick till 206 miljoner kronor. Att landstinget ändå kan redovisa ett överskott med 173 miljoner kronor beror främst på:

  • Positivt finansnetto – 109 miljoner kronor.
  • Överskott i landstingsstyrelsens anslag för oförutsett – drygt 100 miljoner kronor.
  • Återbetalning från AFA försäkring – 37 miljoner kronor.

- Utan dessa positiva effekter av engångskaraktär hade resultatet blivit betydligt sämre. Det visar vikten av att fortsätta det pågående arbetet med att få balans mellan intäkter och kostnader inom sjukvården, säger Denise Norström.

Det positiva resultatet innebär att landstinget kan hålla nere låneskulden och sätta av medel till framtida pensioner och investeringar.

För mer information kontakta:

Denise Norström, landstingsstyrelsens ordförande (S)
021-17 46 77


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl