2015-01-29 11:00Pressmeddelande

Landstinget inför standardiserade vårdförlopp för cancer

null

Landstinget Västmanland ska införa standardiserade vårdförlopp för cancersjukdomar, som är den nya nationella satsningen på att förbättra cancersjukvården i Sverige. Det beslutade landstingsstyrelsen på onsdagen.

- Syftet är att korta väntetiderna och skapa en jämlikare cancervård. Även om Västmanland överlag har en väldigt god cancervård är jag övertygad om att satsningen kan bidra till att förbättra den ytterligare, säger landstingsrådet Kenneth Östberg (S).

Regeringen satsar 500 miljoner kronor per år under fyra år på standardiserade vårdförlopp. Förebilden är hämtad från Danmark där modellen haft mycket goda resultat.

2015 omfattar satsningen fem cancersjukdomar: prostatacancer, cancer i urinblåsa och urinvägar, huvud‐ och halscancer, akut myeloisk leukemi, matstrups‐ och magsäckscancer.

Standardiserade vårdförlopp ingår i Uppsala-Örebroregionens gemensamma Cancerplan 2014-2014.

För mer information kontakta:

Kenneth Östberg, landstingsråd (S)
021-17 65 21


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl