2015-12-07 16:49Pressmeddelande

Landstinget inför introduktionsår för nyutexaminerade sjuksköterskor

null

Landstinget Västmanland inför 2016 ett nytt introduktionsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor. Programmet omfattar 20 utbildningsdagar under ett år med inriktning på arbetsledarrollen samt medicin och omvårdnad.

- Det är ett stort steg att gå från utbildning till att arbeta som professionell sjuksköterska. Med det nya introduktionsåret vill vi underlätta övergången så att nyutexaminerade sjuksköterskor får en bra start i sin yrkesroll, säger landstingsrådet Kenneth Östberg (S).

I dag omfattar landstingets introduktion fem dagar. Från 2016 utökas det till 20 dagar fördelade under ett år. Det nya introduktions året är obligatoriskt och ska komplettera klinikens introduktion.

- Det är en kraftfull satsning för att kompetensutveckla nyutexaminerade sjuksköterskor samt underlätta rekrytering, säger Håkan Wittgren, sjukhuschef för Västmanlands sjukhus.

- En bra introduktion där sjuksköterskorna är trygga i sin yrkesroll bidrar till att förbättra vården och säkerheten för patienterna, säger Christina Jogér, förvaltningschef för Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet.

- Arbetet som sjuksköterska ställer stora krav. Med en bra introduktion blir nya sjuksköterskor bättre rustade, inte minst i rollen som arbetsledare, säger Jani Stjernström, Vårdförbundet.

Utbildningsdagarna förläggs till största delen vid landstingets Lärcentrum med tillhörande Kliniskt Tränings Centrum. Teoretiska moment varvas med praktisk färdighetsträning och teamövning.

Några ämnesområden som ingår i den nya introduktionen:

  • Sjuksköterskans funktion, roll och ansvar.
  • Kommunikation och bemötande.
  • Vårdhygien.
  • Läkemedel.
  • Patientsäkerhet.

För mer information kontakta:

Kenneth Östberg (S), landstingsråd, 021-17 65 21
Håkan Wittgren, sjukhuschef Västmanlands sjukhus, 021-17 41 81
Christina Jogér, förvaltningschef Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet, 021-17 62 60
Jani Stjernström, ordförande Vårdförbundet Västmanland, 021-10 41 65


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl