2014-04-23 16:29Pressmeddelande

Landstinget föreslås ta över dirigering av ambulanser

null

Enligt ett förslag som landstingsstyrelsen tar ställning till den 30 april ska landstingsdirektören få i uppdrag att genomföra ett projekt med målet att ta över ambulansdirigeringen när avtalet med SOS Alarm går ut.

Ambulansdirigeringen är en central samhällsfunktion och enligt ett förslag som landstingsstyrelsen tar ställning till den 30 april ska landstingsdirektören få i uppdrag att genomföra ett projekt med målet att ta över ambulansdirigeringen när avtalet med SOS Alarm går ut. Ambulansdirigeringen är en central samhällsfunktion.

- Genom att ta över den i egen regi får vi en långsiktig och stabil lösning, säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

Landstinget har idag avtal med SOS Alarm i Sverige AB, som dirigerar länets ambulanser från en larmcentral i Örebro. Avtalet går ut 31 maj 2015.

Landstingen i Uppsala län, Sörmland och Västmanland har tillsammans låtit utföra en förstudie för att fram ett förslag till en långsiktigt hållbar lösning. Valet står mellan att göra en ny upphandling eller att ta över ambulansdirigeringen i egen regi. Utredningen rekommenderar det senare.

- Vi väljer denna lösning före upphandling på grund av svårigheterna att upphandla på en marknad med få aktörer, säger Denise Norström.

- Ambulanssjukvården har blivit allt mer avancerad och är idag en viktig del av vården. Nästa steg är att också dirigeringen av ambulanser utvecklas. Vårdkedjan börjar vid den första telefonkontakten. Därför är det också viktigt att dirigeringen sköts av sjukvårdsutbildad personal, som kan göra rätt bedömningar. Det uppnår vi genom att driva verksamheten i egen regi, säger Monica Berglund, landstingsdirektör, Landstinget Västmanland.

För att minska sårbarheten föreslås ambulansdirigeringen organiseras i samverkan med andra landsting. I första hand handlar det om ett samarbete med landstingen i Sörmland och Uppsala, men även andra landsting och regioner har möjlighet att ansluta sig.

Landstingsstyrelsen fattar beslut i frågan 30 april. Landstinget i Uppsala län fattar beslut 28 april och Landstinget Sörmland 6 maj.

För mer information kontakta:

Denise Norström (S), landstingsstyrelsens ordförande 0705130018
Monica Berglund, landstingsdirektör, tel 0705364999


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl