2015-01-07 13:00Pressmeddelande

Landstinget byter leverantör av dostjänster

null

Sju landsting och regioner i Mellansverige går över till en ny leverantör av dosförpackade läkemedel under nästa år.

Efter en upphandling har landstingen beslutat att ingå kontrakt med Svensk Dos AB.

Landstingen har idag avtal med Apotekstjänst AB. Avtalsperioden löper ut om drygt ett år, och därför har en upphandling genomförts i enlighet med LOU, Lagen om offentlig upphandling.

När anbudstiden gått ut hade tre anbud inkommit. Samtliga uppfyllde de obligatoriska kraven. Svensk Dos AB hade det lägsta priset, och har därför tilldelats kontraktet. Priset uppgår till 47 öre per patient och dygn.

Avtalet gäller från den 1 mars 2016 till den 31 mars 2020, med möjlighet för köparen att förlänga avtalet helt eller delvis i upp till 36 månader.

De sju landstingen och regionerna är: Landstinget Sörmland, Landstinget Västmanland, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Värmland, Landstinget Dalarna, Region Gävleborgs län och Region Örebro län.

Upphandlingsbeslutet kan komma att överprövas.

Kontakt:

Monica Berglund, landstingsdirektör i Västmanland, talesperson för samtliga landsting som ingår i upphandlingen
070-536 49 99


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl