2014-03-14 14:00Pressmeddelande

Landstingen bestrider stämning

null

De sju landsting som har blivit stämda av Apotekstjänst Sverige AB för brott mot lagen om offentlig upphandling bestrider yrkandena.
– Vår uppfattning är att vi inte har brutit mot bestämmelserna i LOU, säger Monica Berglund, landstingsdirektör i Västmanland och talesperson för de sju landstingen (gemensamt benämnda Sjuklövern).

Sedan oktober 2013 har Apotekstjänst Sverige AB levererat tjänsten maskinell dosdispensering av läkemedel för öppenvård till de sju landstingen Gävleborg, Västmanland, Sörmland, Uppsala, Värmland, Dalarna samt Örebro.

Under pågående avtalsperiod har Apotekstjänst stämt de sju landstingen för brott mot lagen om offentlig upphandling (LOU). I ett gemensamt svaromål bestrider Sjuklöverns landsting de yrkanden som framställs.

– Det är olyckligt att apotekstjänst under pågående avtalsperiod nu väljer att stämma våra sju landsting. Vi bestrider deras yrkanden. Vårt fokus är nu att tillsammans med leverantören säkra fortsatta leveranser under hela avtalstiden, säger Monica Berglund.

Bakgrund

Sjuklövern genomförde en gemensam upphandling av tjänsten dosdispensering av läkemedel för öppenvård. Tjänsten levererar dosförpackade läkemedel till 44 000 patienter i de sju landstingen. Ett tilldelningsbeslut meddelades den 19 januari 2012. Sjuklövern hade för avsikt att teckna avtal med Svensk Dos. Beslutet överklagades av Apotekstjänst som också fick rätt. På grund av överprövningen dröjde avtalsstart till oktober 2013, vilket innebar ett års försening.

Inget brott mot LOU

Apotekstjänst gör gällande att Sjuklövern har brutit mot LOU. Detta på grund av att kontraktet som tecknats med Apotekstjänst endast löpt på ett år med möjlighet till förlängning från Sjuklöverns sida med maximalt 24 månader.

– Avtalstidens slut var bestämd till den 30 september 2014, med vår möjlighet att förlänga. Vi har hittills förlängt avtalet med sex månader. Apotekstjänst har således erhållit kontrakt för sammantaget 18 månader, säger Monica Berglund.

Kontaktpersoner:

Monica Berglund, landstingsdirektör Landstinget Västmanland, telefon 070 – 536 49 99 Jens Larsson, chefsjurist Landstinget i Uppsala län, telefon 070 – 611 01 79


 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl