2017-03-29 16:37Pressmeddelande

​Lågtröskelmottagning för narkotikamissbrukare ska utredas

null

Region Västmanland ska utreda möjligheten att starta en så kallad lågtröskelmottagning i Västerås för personer som injicerar narkotika. Det beslutade regionstyrelsen på onsdagen.

– Byte av injektionsverktyg är en del av den behandling som planeras på lågtröskelmottagningen. Lika viktigt är att mottagningen ger bättre möjlighet att nå dessa utsatta personer med insatser för att förbättra deras hälsa och bryta missbruket, säger regionrådet Hans Jansson (V).

Den nya mottagningen ska erbjuda:

  • Grundläggande vård och omsorg
  • Provtagning
  • Vaccination och samtal om drogmissbrukets risker
  • Byte av injektionsverktyg
  • Kontakt med kurator och barnmorska

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och regeringen förordar att landsting/regioner inför sprutbytesprogram som en effektiv metod för att minska spridning av blodöverförda kroniska sjukdomar.

I Västmanland smittades i genomsnitt 31 personer per år med hepatit C under åren 2008-2016 sedan de delat injektionsverktyg, och 4-5 personer som använde intravenösa droger smittades årligen med hepatit B.

– Den nya mottagningen kommer att byggas upp i dialog med berörda kommuner, säger Hans Jansson.

Upprinnelsen till förslaget att starta en lågtröskelmottagning kommer från en motion om sprutbytesprogram som lämnades till dåvarande landstingsfullmäktige 2010. Vid sammanträdet i februari i år ordnades även ett kunskapsseminarium i ämnet för regionfullmäktiges ledamöter.

För mer information kontakta:

Hans Jansson (V), regionråd
021-17 59 90


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl