2018-08-30 11:30Pressmeddelande

Laboratoriemedicin i Västerås får automationsbana

Regionstyrelsen beslöt under onsdagen att laboratoriemedicin Västmanland i Västerås ska byggas om och en automationsbana installeras. Därmed kan svarstiderna för provtagning förbättras och ett bredare analyssortiment införas.

Analysinstrumenten i jourlaboratoriet är i drift dygnet runt och hanterar stora provvolymer. Antalet prover ökar också årligen vilket kräver en ökad grad av automatisering och standardisering i mer ändamålsenliga lokaler.

- Ombyggnationen sker på plan 2, hus 07, vid Västmanlands sjukhus Västerås, där laboratoriemedicin idag har sin verksamhet. Jourlaboratoriet beräknas under överskådlig tid ligga kvar i nuvarande byggnad. Investeringen på 10,6 mkr är en viktig satsning för att verksamheten ska få ändamålsenliga lokaler, säger regionrådet Andreas Porswald (MP).

En automationsbana är ett effektivare arbetssätt och innebär ett bättre utnyttjande av lokaler och instrument. Automationsbanan medför även en minskad bemanning vilket underlättar för laboratoriemedicin som har stora pensionsavgångar framöver.

- Ett modernt och anpassat jourlab, öppet dygnet runt och med snabba analyser ökar vårdens möjligheter att ge patienterna ett ännu bättre omhändertagande, säger regionrådet Kenneth Östberg (S).

För vidare information:

Andreas Porswald (MP, regionråd
021-17 45 35

Kenneth Östberg (S), regionråd
021-17 65 21Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.