2018-11-21 10:15Pressmeddelande

​Kvinnoklinikens TIO-grupp får Säkerhetsnålen 2018

null

Region Västmanlands patientsäkerhetspris Säkerhetsnålen går 2018 till kvinnoklinikens TIO-grupp. Priset delades ut i samband med regionfullmäktiges möte på onsdagen.

 

Juryns motivering lyder:

"Obstetriska komplikationer kan få förödande, tragiska och livsavgörande följder. I en akut situation läggs stor vikt vid teamarbetet då varje yrkesgrupps kunskaper och färdigheter behövs. Kvinnoklinikens TIO-grupp (teamträning i grupp) har uppmärksammat vårdskador inom förlossningsvården och arbetar systematiskt med utbildningsinsatser som omfattar kommunikation, teamarbete, obstetriska hangreppsträningar och checklistor.

Genom utbildningar i autentiska situationer läggs grunden för trygghet och god och säker vård för både team och föräldrar. Genom stort engagemang, uthållighet och en tydlig progression i arbetet utvecklas verksamheten kontinuerligt, alltid med evidensen som grund och en trygg och säker förlossning som mål.”

Utmärkelsen Säkerhetsnålen riktar sig till en vårdavdelning, mottagning, vårdcentral eller liknande som genomfört ett dokumenterat utvecklingsarbete som på ett tydligt sätt bidrar till att reducera antalet vårdskador och främjar en god patientsäkerhetskultur.

Förutom äran belönas vinnarna med 30 000 kronor.

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.
Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl
Anders Åhlund
Regiondirektör
Anders Åhlund
Kommunikatör i beredskap
KIB
Kommunikatör i beredskap