2021-04-23 08:03Pressmeddelande

Kraftigt ökad smittspridning leder till att regionala rekommendationer om covid-19 förlängs till och med 16 maj

De regionala rekommendationerna om covid-19, som nyligen förlängdes till 2 maj, förlängs nu till 16 maj. Smittspridningen har fortsatt att öka kraftigt och den mer smittsamma engelska virusvarianten står nu för 91 procent av de konstaterade fallen.

– Vi är fortfarande långt ifrån igenom pandemin och ser tydligt effekterna av den tredje vågen. Nu är det viktigare än någonsin att hålla ut och följa rekommendationerna, säger smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Smittspridningen av covid-19 i Västmanland ökade kraftigt 1 mars– 4 april, och den 5- 18 april accelererade ökningen ytterligare till mer än 900 fall per vecka. Andelen virus med den så kallade brittiska virusvarianten har ökat snabbt och uppgick till 91 procent under veckan 29 mars – 4 april. Det har också förekommit klustersmittspridning med den sydafrikanske virusvarianten.

– Region Västmanland har redan lyckats ge 80 procent av alla över 65 år en första dos vaccin, vilket är ett viktigt framsteg. Än så länge är det dock för tidigt att slappna  av med rekommendationerna, och än så länge är de vårt viktigaste vapen mot viruset, avslutar Jan Smedjegård.

De rekommendationer som nu förlängs till 16 maj är:

Begränsa antalet nya nära kontakter

• Begränsa antalet nya nära kontakter genom att du endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din egen mindre krets, ska du undvika att vara nära andra. Umgänge sker helst utomhus, men håll avstånd även där.

Undvik platser där det finns risk för trängsel

• Undvik att åka kollektivtrafik eller besöka köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.

Resor

• Avstå från icke nödvändiga resor både inom och utanför regionen. Res så smittsäkert som möjligt om du måste resa.

Munskydd

• Använd alltid engångsmunskydd när du som är född 2004 och tidigare reser med kollektivtrafik oberoende av vilken dag och tid på dygnet du reser.

• Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Vi rekommenderar därför munskydd i till exempel affärer. Rekommendationen gäller inte förskola eller klassrumssituation i grund- och gymnasieskola. I skolan rekommenderas munskydd bara i de specifika situationer då du som vuxen under längre tid inte kan hålla avstånd.

• Observera att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd! Att bära munskydd är ett komplement i situationer där det inte är möjligt att hålla avstånd.

Arbetsgivare

• Fortsätt arbeta hemifrån så ofta det är möjligt. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, ska du undvika trängsel, hålla avstånd och försöka träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Vid luftvägssymtom, även lindriga, ska du stanna hemma och lämna prov för covid-19.

• Det är viktigt att arbetsgivare ger möjlighet för dem som vistas på arbetsplatsen att hålla  1,5–2 meters avstånd till varandra både under arbete och under raster. Arbetsgivaren ansvarar för att en kontinuerlig uppföljning sker. På skolor gäller detta alla vuxna som vistas i skolans lokaler.

Kontakt:

Jan Smedjegård

Smittskyddsläkare, Region Västmanland

E-post: jan.smedjegard@regionvastmanland.se

Tel: 021-17 51 21

 

De regionala rekommendationerna är ett tillägg till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.