2018-11-22 07:32Pressmeddelande

​Kraftig ökning av gonorré i Västmanland

Antalet fall av gonorré har under 2018 ökat kraftigt i Västmanland. Jämfört med förra året har antalet fall mer än fördubblats.

- Vi har inget bra svar på varför gonorréfallen ökar så mycket i år medan antalet fall av klamydia i stort ligger kvar på samma nivå som tidigare, säger smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

 

Under åren 2015 - 2017 har 32 - 34 fall av gonorré anmälts varje år i Västmanland. I år har sjukdomsfallen ökat mycket kraftigt. Till och med oktober har 75 fall rapporterats.

De allra flesta har smittats i Sverige och det är fler som är yngre (under 23 år) nu jämfört med tidigare.

När det gäller hiv och syfilis är antalet fall ungefär desamma som tidigare år.

Antal fall av sexuellt överförda sjukdomar i Västmanland

Sjukdom         2017          Jan-okt 2018
Gonorré 32 75
Hiv 6 7
Klamydia 1050 820
Syfilis 4 4
Summa 1092 906

 
För mer information kontakta:

Madeleine Åkerlind, samordnare för hiv/STI och sexuell hälsa
021-17 65 25

Jan Smedjegård, smittskyddsläkare
021-17 51 21

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.
Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl
Anders Åhlund
Regiondirektör
Anders Åhlund
Kommunikatör i beredskap
KIB
Kommunikatör i beredskap