2020-09-23 14:13Pressmeddelande

Kraftig ökning av covid-19 i Västmanland

Sedan den 21 september har 65 nya fall av covid-19 konstaterats i länet. Det är fler än det totala antalet nya fall under en hel vecka sedan mitten av juli.

De flesta av fallen har förekommit i skolor, främst på gymnasie- och högskolenivå, och inom ishockeylag med spelare på såväl junior- som seniornivå. Fallen har förekommit i olika delar av länet, med flertalet i Västerås och Köping.

Nu behöver vi gemensamt ta krafttag for att stoppa smittspridningen, säger Jan Smedjegård, smittskyddsläkare.

Fler prover än någonsin tas i länet. Under förra veckan kom svar på mer än 5200 prover.

Det är bra att personer med symtom testar sig. Då kan vi identifiera sjukdomsfall, smittspåra och på så sätt bryta smittkedjor, säger Jan Smedjegård och tillägger:

 


– Det viktigaste vi alla kan göra är att följa råden om att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när man är sjuk, även om man bara har milda symtom.

Invånares skyldigheter och ansvar när det gäller smittspridning

Ta ansvar!

Du som kan och har möjlighet att jobba hemifrån uppmanas att göra det och du som kan ta dig till skola och arbete med annat än kollektivtrafik bör också göra det. Så att de som inte har något val kan nyttja kollektivtrafiken på ett säkert sätt, säger Jan Smedjegård.

Vid misstänkt eller bekräftad covid-19, som klassas som både smittsam och samhällsfarlig, finns enligt smittskyddslagen vissa skyldigheter. Du är till exempel skyldig att testa dig och att vidta åtgärder för att inte riskera att smitta andra. Du får inte gå till skola eller arbete, åka kollektivtrafik och ska hålla avstånd till andra människor.

Det är viktigt att alla ser allvaret i detta och tar sitt ansvar. Vi måste göra allt vi kan för att inte smittan ska nå dem som riskerar att bli svårt sjuka, till exempel de som bor på våra äldreboenden. Vi har tillsammans bromsat smittan tidigare och det är dags att återgå till samma ambitionsnivå kring att följa råden, avslutar Jan Smedjegård.

Om du eller någon du varit i nära kontakt med har bekräftad covid-19

Ta reda på vad du behöver göra och tänka på om du eller någon du varit i nära kontakt med har covid-19. Med hjälp av smittspårning och provtagning kan du begränsa spridningen av covid-19. Läs mer på 1177.se

Kontaktperson:

Jan Smedjegård. Smittskyddsläkare. Region Västmanland
E-post: jan.smedjegard@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 51 21


Ämnen: Covid-19

Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.