2021-03-10 10:30Pressmeddelande

Kostnaden för inhyrd personal minskar igen

Region Västmanland fortsätter att minska sina kostnader för inhyrd personal för helåret 2020 jämfört med 2019. Det visar den rapport från SKR (Sveriges kommuner och regioner) som presenteras idag.

Regionen minskar kostnaden för hyrpersonal med totalt 19 % på helåret 2020. Minskningarna har skett inom samtliga delar; somatik -27 %, psykiatrin -15,5 % och primärvården -14,5 % jämfört med helåret 2019. Därmed har Region Västmanland minskat sina totala hyrkostnader mest av regionerna i Sverige och hamnar på 1:a plast i en nationell jämförelse.


Det är väldigt positivt och glädjande att kostnaderna för inhyrd personal fortsätter att minska och att regionens långsiktiga arbete ute i verksamheterna fortsätter att ge resultat. 2020 är ett år som inte liknar något annat och vi är ödmjuka inför resultatet i och med att pandemin också har påverkat tillgången av hyrpersonal. Med det sagt ser vi en trend i att välja anställning istället för att vara hyrpersonal hos oss, något som visar på att vi lyckats och detta bidrar till ökad kontinuitet i verksamheterna, säger Lena Johansson (S), Regionråd

Regionen har under året arbetat för att tydliggöra skillnaden mellan det att vara inhyrd och anställd gällande uppdrag, utvecklingsmöjligheter och ansvar. Hyrpersonal ska vara tillfällig arbetskraft men utan att det påverkar patientsäkerheten. Den största minskningen är kopplat till hyrsjuksköterskor och nu börjar det även minska på hyrläkarsidan, då speciellt inom psykiatrin och de regiondrivna vårdcentralerna.


Våra chefer har gjort ett fantastiskt arbete och majoriteten av verksamheter har idag en stabil bemanning. Det minskade behovet av inhyrd personal är viktigt utifrån att uppnå kontinuitet på arbetsplatserna, upprätthåll patientsäkerhet och att ge bra förutsättningar för att skapa bra och hållbar arbetsmiljö. Det handlar om en långsiktig kompetensförsörjning där det alltid kommer finnas ett visst behov av inhyrd personal för att hantera toppar i vården. säger Håkan Wittgren, Hälso- och sjukvårdsdirektör


Minskningen av hyrläkare på regionen vårdcentraler beror delvis på att vi under pandemin dragit i varit handbromsen och prioriterat hårt i vårt ordinarie uppdrag, men också på att färre patienter besökta oss under pandemins början. Vi har nu hittat en ny lägre nivå av hyrläkare som vi arbetar för att upprätthålla, säger Anna Sofia Jansson, Direktör, regiondrivna vårdcentraler Region Västmanland.

 

 

För mer information: 

Lena Johansson
Regionråd
lena.x.johansson@regionvastmanland.se
+4621174642

Anna Sofia Jansson
Direktör, regiondrivna vårdcentraler
anna.sofia.jansson@regionvastmanland.se
+4621176277

Mattias Damberg
Områdeschef Nära vård
mattias.damberg@regionvastmanland.se
+4621176834

Liselott Sjöqvist
Områdeschef Akutsjukvård
liselott.sjoqvist@regionvastmanland.se
+4621175088

Jonas Cederberg
Områdeschef Medicinsk diagnostik
jonas.cederberg@regionvastmanland.se
+4621175193

Therese Deutsch
HR-chef HSF
therese.deutsch@regionvastmanland.se
+46214818146Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.