2017-03-30 10:02Pressmeddelande

​Kost ska leverera patientmat till sjukhuset i Nyköping

null

Produktionsköket vid sjukhuset i Västerås kommer från i höst att leverera patientmat även till sjukhuset i Nyköping. Det beror på att sjukhusköket i Nyköping byggs om och kan inte användas under ombyggnaden.

– Det är glädjande att Landstinget Sörmland vänt sig till oss för leverans av patientmat. Kost har omvittnat god kvalitet på maten och ett av patienterna omtyckt system med fasta maträtter. Dessutom har köket visat att det klarar att leverera patientmat till andra sjukhus, säger kostnämndens ordförande Tommy Levinsson (S).

Sedan 2010 levererar köket vid Västmanlands sjukhus även patientmat till Akademiska sjukhuset.

Det avtalsförslag som regionstyrelsen på onsdagen ställde sig bakom gäller från september 2017 till december 2018. Samarbetet innebär att Landstinget Sörmland ansluter till den gemensamma kostnämnden.

För mer information kontakta:

Tommy Levinsson (S), kostnämndens ordförande
021-17 34 93


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl