2015-03-25 17:30Pressmeddelande

Köping får sjukvårdsmottagning för hemlösa

null

Landstinget Västmanland säger ja till att starta en sjukvårdsmottagning för hemlösa i Köping. Det beslutade landstingsstyrelsen på onsdagen.

- Hemlösa är en utsatt grupp med stort behov av sjukvård. De söker ofta vård alltför sent när de får infektioner och riskerar därigenom allvarliga sjukdomar. Med en särskild mottagning för denna grupp kan vi fånga upp mer omfattande vårdbehov i ett tidigt skede, säger landstingsrådet Pernilla Rinsell (MP).

Enligt en inventering som Köpings kommun nyligen gjort finns i kommunen 49 hemlösa, varav 18 är kvinnor.

Den nya sjukvårdsmottagningen föreslås ligga i lokaler som tillhör verksamheten Hela människan, och bemannas av läkare, sjuksköterska och undersköterska. Besökarna ska även ha tillgång till tandvård och fotvård.

- Vården ska vara jämlik och även omfatta dessa utsatta människor som ofta är svåra att nå. Eftersom erfarenheterna av mottagningen för hemlösa i Västerås är så goda väljer vi att gå vidare och starta motsvarande sjukvårdsmottagning i Köping, säger landstingsrådet Juha Rundgren (V).

Landstinget ska stå för bemanning, dokumentation, enklare sjukvårdsmateriel, laboratorietjänster och läkemedel. Köpings kommun ska ansvara för bland annat lokalkostnader, patientavgifter och läkemedel upp till högkostnadsskyddet.

Mottagningen beräknas öppna i april 2015 och kostar för landstingets del 300 000 kronor per år.

Landstingets beslut gäller under förutsättning att Köpings kommun beslutar att stödja den nya sjukvårdsmottagningen.

För mer information kontakta:

Pernilla Rinsell, landstingsråd (MP)
021-17 43 57

Juha Rundgren, landstingsråd (V)
021-17 46 84


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl