2016-10-03 17:49Pressmeddelande

​Kollektivtrafikförvaltningen tar uppgifter om säkerhetsbrister på allvar.

null

VL/Kollektivtrafikförvaltningen ser allvarligt på de uppgifter som framkommit i media angående påtalade säkerhetsbrister gällande bälten på länsbussarna i Västmanland. Att resenärer med VL ska känna sig säkra och trygga är oerhört viktigt. Förvaltningen kommer under dagen sätta sig ned med AB Västerås Lokaltrafik som är det bolag som på uppdrag av Kollektivtrafikförvaltningen ansvarar för trafiken i Västmanland.

Under måndagen har det framkommit information om att AB Västerås Lokaltrafik framfört bussar med brister gällande bälten, trots att medarbetare påtalat detta.

VL/Kollektivtrafikförvaltningen arbetar hela tiden för en trygg och säker kollektivtrafik, därför är det oroande med dessa uppgifter. VL tar dessa uppgifter på djupaste allvar och kommer kräva omgående åtgärder av AB Västerås Lokaltrafik som är det bolag som ansvarar för VL:s trafik.

- Vi ser mycket allvarligt på detta, säkerhetsfrågorna har högsta prioritet och vi har omgående vidtagit åtgärder för att snarast komma till rätta med bältesproblematiken, säger Maria Linder, förvaltningschef VL/Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland. Vi har kallat till möte med AB Västerås Lokaltrafik för att informera oss om vilka åtgärder de vidtar med anledning av uppgifterna.

VL/Kollektivtrafikförvaltningen kommer att initiera en större genomgång av rutinerna gällande säkerhetsrelaterade felanmälningar och åtgärder samt rapportering av incidenter kopplade till fordon som framför kollektivtrafik i Västmanland. Tillsammans med AB Västerås Lokaltrafik kommer en extra översyn av samtliga bälten att ske likaså kommer kravställningen vid upphandling av framtida fordon att ses över.

För mer information:

Maria Linder, förvaltningschef Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland

VL är det gemensamma varumärket under vilket Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland och AB Västerås Lokaltrafik (ABVL) tillsammans marknadsför kollektivtrafikresandet i Västmanland. Kollektivtrafikmyndigheten är en del av Landstinget Västmanland och AB Västerås Lokaltrafik är ett helägt dotterbolag till Landstinget Västmanland. För att göra det enkelt för kunder och resenärer kallar vi oss helt enkelt VL när vi är tillsammans. 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl