2014-11-05 13:00Pressmeddelande

Klokare läkemedelsbehandling gav Guldpillret

null

Guldpillret tilldelas i år arbetet med ”Klokare läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre” – ett samarbete mellan läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen.

Guldpillret instiftades av Dagens Medicin, Dagens Apotek och Läkemedelsförsäkringen och har som syfte att uppmärksamma en bättre och säkrare läkemedelsanvändning.

- Väldigt roligt, säger Gunnar Dahlberg, informationsläkare och vice ordförande i Läkemedels kommittén Västmanland. Priset är en uppskattning till alla som arbetar med att förbättra läkemedelsbehandlingen av de äldre.

Enligt Gunnar Dahlberg finns det brister inom stora delar av sjukvården när det gäller kunskap om symtom, utredning och behandling för de mest sjuk äldre.
– Gamla människor visar många gånger helt andra symtom på vanliga sjukdomar än vad yngre människor gör. Det här leder till feldiagnostik och till både över- och underbehandling av sjukdomstillstånd hos de mest sjuka äldre.

Många vårdprogram bygger på dokumentation från läkemedelsprövningar där betydligt yngre människor än de mest sjuka äldre inkluderats och där hänsyn till de äldres förmåga att klara läkemedelsbehandling inte tas. Mot bakgrund av detta har Uppsala-Örebroregionens läkemedelskommittéer tillsammans tagit fram rekommendationer för läkemedelsbehandling i gruppen de mest sjuka äldre inom några särskilt angelägna terapiområden.

- Målet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten för de mest sjuka äldre genom att undvika läkemedel som inte tillför något positivt vad gäller livskvalitet och dosera rätt av betydelsefulla läkemedel för att på detta sätt undvika vårdskador, säger Gunnar Dahlberg.

Priset delades ut i dag vid ett seminarium på Dagens Medicin.

Läs mer: Behandlingsrekommendationer för de mest sjuka äldre www.ltv.se/Halsa_och_vard/Lakemedel/For_Dig_i_Varden/Lakemedelsbehandling-av-de-mest-sjuka-aldre/

För mer information kontakta

Läkemedelskommittén Västmanland
021-17 56 97


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl