2018-06-01 10:15Pressmeddelande

​Klartecken för sjukhusbygget i Sala

null

I dagarna vann detaljplanen för sjukhusområdet i Sala laga kraft. Det innebär att planeringen inför byggnationen av den nya sjukhusbyggnaden nu kan gå vidare.

– Väldigt glädjande att detaljplanen nu är godkänd så att vi slipper ytterligare förseningar. Den nya sjukhusbyggnaden är efterlängtad av invånarna i Sala och våra medarbetare och innebär en betydande satsning på att utveckla vården på orten, säger regionrådet Andreas Porswald (MP).

Detaljplanen för sjukhusområdet godkändes av Sala kommun i april. I veckan fick Region Västmanland beskedet att detaljplanen vunnit laga kraft.

Sedan tidigare finns beslut om att den nya sjukhusbyggnaden ska ligga intill vårdcentralen. Den nya vårdavdelning får 20 vårdplatser samt ytterligare fyra mellanvårdsplatser som Sala kommun kommer att kunna nyttja. Det innebär att det blir 6 nya vårdplatser jämfört med i dag.

Samtliga vårdplatser kommer att byggas som enpatientrum enligt dagens krav gällande smitta och hygien. 

Den nya sjukhusbyggnaden planeras att börja byggas under 2019.

För mer information kontakta:

Andreas Porswald (MP), regionråd
021-17 45 35

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl