2021-11-23 15:30Pressmeddelande

Klart vad som ska räknas som fast läkarkontakt i primärvården

Regionstyrelsen har nu definierat vad som ska räknas som en fast läkarkontakt för primärvårdspatienter. Beslutet är ett viktigt steg mot att utveckla konceptet Nära vård – vilket bland annat handlar om att öka tillgängligheten.

Vi har länge strävat efter att fler ska ha en fast läkarkontakt. Långsiktigt ska alla som vill kunna ha det, och det är glädjande att vi tar steg i den riktningen. Beslutet är ytterligare en byggsten i Nära vård. Det är vad som behövs; stärkt kontinuitet som bidrar till en bättre och mer tillgänglig vård. Nu behöver beslutet följas med stärkta förutsättningar för vårdcentralerna, säger Lina Eriksson (L), regionråd med ansvar för primärvård.

Enligt regionstyrelsens beslut innebär en fast läkarkontakt i Västmanland följande:

  • En tillsvidareanställd läkare med specialistkompetens.

Eller:

  • En ST-läkare i allmänmedicin under sin ST-tjänstgöring.

Bakgrunden till beslutet är regionerna ska utarbeta handlingsplaner för hur de nationella målen om fast läkarkontakt ska nås. Men eftersom det saknas en nationell definition av vem som kan vara fast läkarkontakt måste regionerna definiera det själva – vilket Västmanland alltså gjort nu.

Enligt den nationella överenskommelsen ska regionerna ansvara för att invånarna får tillgång till och kan välja en fast läkarkontakt i primärvården. Man ska också kunna byta fast läkarkontakt om relationen inte fungerar. Enligt nationella mål ska minst 55 procent av befolkningen ha en namngiven fast läkarkontakt senast vid utgången av 2022.

För verksamheterna inom primärvården får den nu beslutade definitionen betydelse för hur man kan erbjuda och registrera fast läkarkontakt för sina invånare. I nuläget handlar det inte om några ekonomiska konsekvenser, men det kan bli så om måluppfyllelsen för fast läkarkontakt kopplas till ersättning.

Kontakt:

Lina Eriksson. Regionråd (L)
Telefon: 021- 17 50 90Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.