2016-04-28 09:07Pressmeddelande

Klart med mer trafik och nya pendlarbiljetter för regionaltågstrafiken i Mälardalen

null

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna har tidigare beslutat om en omfattande satsning för att förbättra regionaltågstrafiken i Mälardalen, med mer trafik, nya biljetter och nya tåg. Den nya trafiken ska byggas upp successivt från år 2017 när också Citybanan under Stockholm tas i bruk.

- För Västmanlands del innebär detta att det redan från december i år blir mer trafik på sträckan Västerås-Eskilstuna. Dessutom kommer tågen på sträckan Arboga – Kungsör – Eskilstuna ersättas av genomgående trafik i Eskilstuna, vilket innebär fler direkta förbindelser från Arboga och Kungsör mot Stockholm, säger Tommy Levinsson (S), landstingsråd och tillika ledamot i MÄLAB:s styrelse.

Beslut finns sedan tidigare om att anskaffa 33 nya regionaltåg för trafiken och upphandling har genomförts. Tilldelningsbeslutet har överprövats och ligger för närvarande för avgörande i förvaltningsrätten. Tågen väntas levereras från år 2018. Inledningsvis kommer SJ att utföra trafik åt MÄLAB med SJ:s befintliga tåg, i huvudsak lokdragna personvagnar. I ett senare skede fasas loktågen ut ur trafiken och ersätts med de nyanskaffade tåg som MÄLAB tillhandahåller.

För att möjliggöra för fler att arbetspendla i Mälardalen och nyttja den satsning på kollektivtrafiken som görs, införs nya pendlarbiljetter från hösten 2017. Den stora förändringen är att de nya pendlarbiljetterna kommer gälla på både regionaltåg och den trafik som bedrivs av VL, Länstrafiken Örebro, SL, UL, Sörmlandstrafiken och Östgötatrafiken. Det blir därmed möjligt att göra en anslutningsresa utan krav på tilläggsbiljett.

- Med de nya pendlarbiljetterna tas ett viktigt steg mot att enkelt kunna resa med ett enda kort i hela Mälardalen, oavsett färdmedel, säger Tomas Högström (M), landstingsråd och ledamot i MÄLABs styrelse.

En konsekvens av satsningen är att landstingens kostnader för regionaltågstrafiken kommer att öka successivt från 180 miljoner kronor per år 2016, till cirka 360 miljoner 2020. Ökningen förklaras i huvudsak av det ökade trafikutbudet och högre kapitalkostnader för de nya tågen.

- Ett bättre utbud och att det blir enklare att resa kommer med stor sannolikhet att öka det kollektiva resandet, något som självklart är mycket viktigt för Mälardalens fortsatta utveckling i flera perspektiv, säger Andreas Porswald (MP), landstingsråd och ersättare i MÄLABs styrelse.

För mer information, kontakta

Tommy Levinsson (S), landstingsråd, 072-1530082

Andreas Porswald (MP), landstingsråd, 072-1530090

Tomas Högström (M), landstingsråd, 073-2035690

Maria Linder, förvaltningschef VL/Kollektivtrafikförvaltningen 072-1530531

Mårten Levin vd MÄLAB, 070-7861463  

 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl