2014-03-14 10:00Pressmeddelande

Klart att VL tar över efter SJ i Västerås

null

Nu är det klart att VL tar ansvaret när SJ lägger ner sin resebutik i Västerås. I dagarna skrev parterna under avtalet som innebär att VL tar över lokalen på Centralstationen och rollen som ombud för SJ.

- Jag är nöjd med att vi har kommit överens. Avtalet innebär att Kollektivtrafikmyndigheten tar ett samlat ansvar för det kollektiva resandet i regionen, säger Tommy Levinsson (S), ordförande för Kollektivtrafiknämnden.

Centralstationen är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken i Västerås, Västmanland och Mälardalen. För Kollektivtrafikmyndigheten är det självklart att det finns service för alla resenärer där.

- Förutom att resenärerna kommer att kunna köpa alla biljetter på samma plats får VL:s KundCenter större och bättre lokaler, säger Maria Linder, förvaltningschef på Kollektivtrafikförvaltningen

SJ stänger sin resebutik i Västerås den 31 mars. VL:s nya KundCenter planeras att öppna i mitten av april. VL arbetar nu för att hitta en lösning på ombudsfrågan under tiden emellan så att resenärerna inte ska drabbas.

För mer information kontakta:

Maria Linder, förvaltningschef Kollektivtrafikförvaltningen
021-17 65 73

Tommy Levinsson (S), landstingsråd och ordf. Kollektivtrafiknämnden 021-17 34 93

Kollektivtrafikmyndigheten är en myndighet inom Landstinget Västmanland som sedan 1 januari 2012 har fullt ansvar för den regionala kollektivtrafiken i länet och varumärket VL. I all extern kontakt med kunder och på bussarna används varumärket VL för att hålla ihop all information och marknadsföring.


 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl