2021-03-31 12:05Pressmeddelande

Just nu vaccineras fas två och åldersgruppen 70 år och äldre

Region Västmanlands uppdrag är att vaccinera så många som möjligt så snabbt som möjligt, det är därför vi av planeringsskäl nu ökat gruppen som vaccineras just nu från 75-79 år till att också innehålla alla som är äldre än 70 år. Så kommer det antagligen även bli senare i fasen då vi succesivt får tillgång till mer vaccin och därmed fler bokningsbara tider. Personalvaccinationerna är fortsatt stoppade för att snabbare kunna erbjuda fler invånare en första dos vaccin.

Att skicka brev med bokad tid underlättar för många invånare, som slipper ringa Vaccinationsbokningen eller leta efter lediga tider på webben. Det tar dock tid att få ut kallelser, vilket gör det svårt när vi med kort varsel får större vaccinleveranser än vad vi räknat med. Genom att samtidigt kunna erbjuda vissa tider bokningsbara på webben, kan vi säkerställa att det vaccin vi får används så fort som möjligt, säger Jonas Ekström, överläkare och ansvarig för vaccinering mot covid-19, Region Västmanland.

Tillgången till vaccin bestämmer takten

Det är tillgången på vaccin som bestämmer takten på vaccinationen i samtliga faser. Volymerna av vaccin väntas öka senare i fas 2, i vecka 15 ser det mer stabilt ut med större leveranser och troligtvis kommer fler vaccin att godkännas. Varje dos som levereras till regionen genererar en möjlig vaccinationstid för invånaren.

Kallelse och egenbokning

Det är ca 60 000 invånare i Västmanland som är 65 år och äldre och därmed ingår i fas 2. Hittills har ungefär 20 000 av dem fått minst en dos. Bland dem som återstår finns det både invånare som kan ha svårt att boka sin egen tid och de som absolut vill ha möjlighet att välja tid. För att möta de skiftande behoven, får alla över 75 år en kallelse med en bokad tid. Breven har gått ut i omgångar och den sista omgången når fram veckan efter påsk. Regionen öppnar också parallellt bokningen på webben för hela åldersgruppen 70 år och äldre så att de med e-legitimation (Bank-ID) kan boka, omboka och avboka sig via 1177.se. Personer som saknar e-legitimation kan ringa till Vaccinationsbokningen.

Vi följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning inom fas 2 och vaccinerar de äldsta först. Det är viktigt att vi får ett bra flöde i vaccinationerna. Det kan göra att det inom en åldersgrupp som 70 år och äldre kan variera när man får tid för vaccination. Ibland kan några personer som är 71 år vaccineras före någon som är 79 år. Vi vill se till att allt vaccin vi får används så fort som möjligt. I frysen gör det ingen nytta, avslutar Jonas Ekström.

Vem ingår i fas 2? 

- Personer 65 + 
- Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter 
- Personer som genomgått benmärgs- eller organtransplantation och deras hushållskontakter
- Personer med LSS och är över 18 år i eget boende

Läs mer om vaccination mot covid -19: Länk till 1177.

Kontaktperson: 

Jonas Ekström

Överläkare och ansvarig för vaccinering mot covid-19, Region Västmanland. 
E-postjonas.ekstrom@regionvastmanland.seOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.