2017-04-19 15:54Pressmeddelande

Journalsystemet uppdateras - risk för ökade väntetider under helgen

null

I helgen uppgraderas journalsystemet i Region Västmanland. Under uppgraderingen kommer personalen behöva hantera vissa uppgifter på papper, vilket kan innebära ökade väntetider på akutmottagningen. 

Under uppgraderingen kommer också möjligheten för invånare att kunna boka tid på 1177.se att kunna påverkas.

Uppgraderingen av Cosmic till den nya versionen, R8.1, är den mest omfattande hittills. Och nu installeras nya Cosmic i landsting och regioner runt om i landet. För ett par veckor sedan skedde det i Värmland, och nu har turen kommit till Västmanland.

- Uppgraderingen gör att vi får bättre översikt över informationen om en patient, vilket kan leda till en bättre och säkrare vård, säger Jonas Ekström, överläkare och funktionellt ansvarig för journalsystemet.

För mer information:

Jonas Ekström, överläkare och funktionellt ansvarig för journalsystemet
0702-52 00 01


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl