2018-03-15 15:51Pressmeddelande

​Journalsystemet uppdateras - risk för längre väntetider i helgen

I helgen uppgraderas journalsystemet i Region Västmanland. Under uppgraderingen måste personalen hantera vissa uppgifter på papper, vilket innebär längre handläggningstider och risk för ökade väntetider på akutmottagningar och jourmottagningen.

Uppgraderingen av journalsystemet Cosmic pågår mellan söndag kväll (18/3), kl 18:00, och måndag morgon (19/3), kl 06:00.

Den som inte är i behov av akut vård bör avvakta och inte åka till akut- eller jourmottagning under tiden som uppgraderingen pågår.

För mer information kontakta:

Linda Lindström, Enhetschef Akutmottagningen
021-17 53 19

Maria Tiston, chef Jourmottagning och 1177 Vårdguiden
021-17 32 36

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl