2015-03-17 07:48Pressmeddelande

Jämlik hälsa och vård - nationell konferens i Västerås 19-20 mars

null

Jämlik hälsa och vård är temat för en tvådagarskonferensi Västerås den 19-20 mars 2015. Bland föreläsarna finns Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, som talar under temat: En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård, en del i arbetet med att utjämna de påverkbara hälsoklyftorna.

Konferensen är nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvårds 14:e nationella konferens. Den riktar sig till alla som vill vara delaktig i arbetet för jämlik hälsa och vård i kommuner, landsting och privat verksamhet.

Under två dagar får deltagarna en fördjupad kunskap om förekomst av och orsaker till omjämlikheter i hälsa och vård samt hur vården och hälsan kan bli mer jämlik.

Bland övriga föreläsare finns Rima Rudd, Harvard School of Public Health, som under många år forskat kring hälsolitteracitet, särskilt dess relation till vårderfarenheter och ojämlik hälsa.

Några programpunkter:

  • Sociala skillnader i hälsa: trender, nuläge och åtgärdsmöjligheter
  • Personcentrerade möten som medel för förbättring av hälsan
  • Prevention, en naturlig del av framtidens hälso- och sjukvård
  • Hälsofrämjande psykiatri
  • Hur når vi ungdomar? – goda exempel

Tid:        19 mars, kl 10:00 – 17:00
              20 mars, kl 08:00 – 14:00

Plats:     Aros Congres Center

Arrangör för konferensen är Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård i samarbete med Landstinget Västmanland, Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten samt Västerås stad.

Media hälsas välkommen.

Programmet bifogas.

För mer information kontakta:

Britt-Mari Westholm, processledare Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
021-174838, britt-mari.westholm@ltv.se


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl