2014-05-28 15:45Pressmeddelande

Ja till nytt årskort på bussar och tåg

null

Landstingsstyrelsen sa på onsdagen ja till att införa nytt, mer rabatterat, årskort på bussar och tåg.

- Detta är ett led i att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och stimulera människor att ta bussen istället för bilen, säger landstingsrådet Tommy Levinsson (S).

- Vi har en tydlig inriktning att landstinget ska vara resurseffektivt och minska sin miljöpåverkan. Jag är nöjd med att kunna lägga fram konkreta initiativ för detta, säger landstingsrådet Juha Rundgren (V).

Den som väljer att köpa det här årskortet betalar motsvarande 9 månadskort för aktuell sträcka.

Landstingets personal kommer att få möjlighet att köpa kortet genom avdrag på sin lön. Förslaget om det mer rabatterade årskortet är en åtgärd till följd av den resvaneundersökning som genomförts bland landstingets anställda.

Landstingsfullmäktige behandlar frågan om årskort den 17 juni.

För mer information kontakta:

Tommy Levinsson, landstingsråd (S)
021-17 34 93

Juha Rundgren, landstingsråd (V) 021-17 46 84


 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl