2014-05-28 16:30Pressmeddelande

Ja till ny regional kulturplan

null

Landstingsstyrelsen godkände på onsdagen förslaget till ny regional kulturplan för Västmanland 2015-2018. Planen har tagits fram tillsammans med länets kommuner och i samråd med bl a föreningsliv, kulturskapare och regionala kulturverksamheter.

- Samverkan är grundläggande för att kulturlivet ska utvecklas. Därför är jag väldigt glad att vi gemensamt arbetat fram den nya regionala kulturplanen och att en intensiv och givande kulturpolitisk debatt i länet där många olika aktörer deltagit varit en del av processen, säger landstingsråden Hans Jansson (V).

Detta är den andra regionala kulturplanen i länet. Den första beslutades 2011 och omfattade perioden 2012-2014.

Den nya kulturplanen innehåller en bl a en beskrivning av regionala kulturverksamheter samt ett antal prioriterade utvecklingsområden. De prioriterade områdena är:

 • Regional kulturskolesamverkan
 • Bibliotekssamverkan för länets kommuner
 • Läsfrämjande arbete
 • Kulturliv för alla – bildkonst
 • Utveckling av länsmuseet och samarbete på Karlsgatan 2
 • Kulturarvsportal Västmanland
 • Regional enskild arkivverksamhet
 • Kultur i vården
 • Kultur och hälsa – Liv och hälsa Ung
 • Arrangörsutveckling
 • Kreativa näringar Livskraft – kultur för och med äldre
 • Finsk kultur

Kulturplanen ligger till grund för fördelning av statliga medel till de regionala kulturinstitutionerna och annan regional verksamhet.

Förslaget till kulturplan behandlas av landstingsfullmäktige den 17 juni 2014.

För mer information kontakta:

Hans Jansson, landstingsråd (V) 021-17 59 90


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl