2018-03-07 14:57Pressmeddelande

​Ja till mötesspår på Bergslagspendeln

Region Västmanland vill att ett mötesspår på Bergslagspendeln mellan Ramnäs och Brattheden ska byggas. På onsdagen gav regionstyrelsen regiondirektören i uppdrag att teckna en avsiktsförklaring för projektet.

– Med ett mötesspår kan vi korta restiden på sträckan mellan Västerås och Fagersta till 49-50 minuter. Förutom att resenärerna får korta restid innebär det också att vi kan använda våra tåg effektivare, säger regionrådet Tommy Levinsson (S).

Ett mötesspår gör det möjligt för tåg att mötas mellan stationerna på enkelspåriga järnvägar.

Förutom mötesspår omfattar projektet:

  • Byte av ställverket Hallstahammar-Ängelsberg.
  • Trimning av bomanläggning i Hallstahammar och Surahammar.
  • Skydd mellan spår och anslutande spår i Brattheden.
  • Förbättring av stationsmiljöerna för resenärer.

Avsiktsförklaringen reglerar ansvarsförhållanden och finansiering av projektet mellan Region Västmanland, Trafikverket och Bergslagspendelns intressegrupp.

För mer information kontakta:

Tommy Levinsson (S), regionråd
021-17 34 93

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl