2014-01-30 15:11Pressmeddelande

Ja till förstudie om nytt operationshus

null

Landstingsstyrelsen godkände på onsdagen att en förstudie om ett nytt operationshus vid Västmanlands sjukhus Västerås ska genomföras.

- Nuvarande operationslokaler planerades och byggdes för över 40 år sedan. Dagens krav förutsätter en helt annan standard på operationssalar för en säker vård och god arbetsmiljö, säger landstingsrådet Lars Flodin (MP).

Förutom större operationssalar finns från de opererande verksamheterna önskemål om att utöka antalet salar från dagens 17 till cirka 21 salar. Därtill behöver sterilenheten och intensivvårdsavdelningen större och bättre lokaler.

- Det är ett stort projekt och en betydande investering att bygga ett nytt operationshus. Vi tar nu det första steget. När förstudien är klar får vi en översiktlig kalkyl över hur stor investering det handlar om, säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

Ett nytt operationshus finns med i landstingets långsiktiga lokalförsörjningsplan. Enligt planerna kan operationshuset stå klart tidigast år 2019-2020.

För mer information kontakta:

Lars Flodin, landstingsråd (MP)
021-17 45 35

Denise Norström, landstingsstyrelsens ordförande (S) 021- 17 46 77

 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl