2014-03-26 16:17Pressmeddelande

Ja till att överföra Samtrafiken till Kollektivtrafikmyndigheten

null

Ledningen för Västmanlands Samtrafikförbund rekommenderar sina medlemmar att verksamheten ska överföras till Kollektivtrafikmyndigheten från 1 januari 2015.

- Fördelen är framför allt att samordning kan förbättras mellan den allmänna och särskild kollektivtrafiken, d v s färdtjänst, sjuktransporter, skolskjutsar och anropsstyrd kollektivtrafik. I dag är ansvaret uppdelat på olika huvudmän vilket inte är optimalt, säger landstingsrådet Tommy Levinsson (S).

Kommunalförbundet Västmanlands Samtrafikförbund har funnits sedan 2001. I förbundet ingår fyra kommuner – Sala, Hallstahammar, Surahammar och Västerås – samt Landstinget Västmanland.

Våren 2013 kom medlemmarna överens om att utreda förutsättningarna för att flytta verksamheten till Kollektivtrafikmyndigheten och avveckla kommunalförbundet.
Utredningen är nu klar och ledningen för Västmanlands Samtrafikförbund rekommenderar att verksamheten överförs. Landstingstyrelsen beslutade på onsdagen att ställa sig bakom rekommendationen.

Frågan behandlas vid landstingsfullmäktiges möte den 23 april 2014.

För mer information kontakta:

Tommy Levinsson (S), landstingsråd 021-17 34 93


 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl