2017-11-16 15:00Pressmeddelande

​Internationell turismkongress ger tillfälle att visa upp Västmanland

null

2019 kommer den stora världskongressen Adventure Travel World Summit att anordnas i Göteborg. Summiten samlar årligen 800 delegater som marknadsför, säljer och utvecklar natur- och kulturturism.

- Ett fantastiskt tillfälle även för oss i Västmanland, säger Henrik Wester, turismchef i Region Västmanland. Inför kongressen kommer övriga Sverige få möjlighet att visa arrangörer och medier från en stor del av världen vad vi kan erbjuda. Den möjligheten ska vi inte missa.

- Vårt mål är att kongressen ska bli en katalysator för en utveckling av länets besöksmål. Förhoppningsvis kommer vi att kunna erbjuda minst fem nya eller vidareutvecklade upplevelser för den globala resenären.

Världskongressen är ett exempel på det långsiktiga arbete som Region Västmanland bedriver för att utveckla turismnäringen i länet. Fokus ligger på att stödja och utveckla enskilda entreprenörer att bli mer professionella och därmed attraktivare för långväga besökare. Besökare till specifika upplevelser ger ringar på vattnet och gynnar andra i näringen som restauranger, butiker och hotell.

Just naturnära upplevelser efterfrågas av många internationella turister. Sverige har en stark naturprofil hos utländska resenärer som associerar Sverige med orörd natur som är tillgänglig för alla. Västmanland är inget undantag, naturen här är en utvecklingsbar tillgång.

För att locka internationella besökare gäller det att agera professionellt på alla plan, från kvalitet på de olika attraktionerna till presentationsmaterialet. Ett 50-tal verksamheter är i dag med i den utvecklingsprocess som Region Västmanland erbjuder.

- Ett av de företag som medverkar är Ulvsbomuren Vildmark & Lantliv. Det är ett gott exempel på hur en målmedveten utveckling mot internationella målgrupper ger effekter i form av ökad beläggning och bättre lönsamhet, berättar Henrik Wester.

- Över huvud taget behöver vi fler professionella aktörer inom natur- och kulturturism. Det skulle ytterligare öka länets attraktionskraft och stärka besöksnäringen i Västmanland.
 

För mer information kontakta:

Henrik Wester, turismchef
021-481 82 54, henrik.wester@regionvastmanland.se

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl