2014-05-06 08:49Pressmeddelande

Inspirationsdag om hjälpmedel

null

De flesta av oss berörs på ett eller annat sätt av hjälpmedel. Även om vi idag inte är i behov av ett hjälpmedel, så kommer vi högst sannolikt att bli det, om inte annat på äldre dagar. Många har också personer i sin närhet som använder eller skulle behöva använda olika typer av hjälpmedel för att förenkla sin vardag och få ett mer aktivt liv.

För att visa på det stora utbudet av hjälpmedel som finns anordnar Hjälpmedelscentrum i samarbete med pensionärsorganisationerna en inspirationsdag i Västerås den 15 maj. Temat för dagen är livskvalitet, aktivitet och möjligheten att vara självständig.

Några punkter ur programmet:

  • Hur kul är det att bli gammal? – Claes-Bertil Ytterberg, biskop emeritus
  • Det naturliga åldrandet – Johan Nordmark, överläkare
  • Balansgrupp ”nära stolen” – Hälsans hus

Känn, kläm och prova hjälpmedel och ställ dina frågor till bland annat Hjälpmedelscentrums personal, bostadsanpassningshandläggare och anhörigstöd.

Flera leverantörer visar hjälpmedel. Besökarna har även möjlighet att prova t ex cyklar, el-scooters och rollatorer.

När:

15 maj, kl 9:00 – 15:00

Var:

Hjälpmedelscentrum Signalistgatan 2, Västerås

 

Välkommen!

Programmet bifogas.

För mer information kontakta:

Marie Liljeberg sektionsledare
Sara Wickman Hjälpmedelskonsulent
Ulrika Carlsson hjälpmedelskonsulent
021-17 30 48


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl