2014-11-20 09:51Pressmeddelande

Inför Världsaidsdagen: Prata om hiv, testa dig!

null

Världsaidsdagen (WAD, World AIDS Day) infaller den 1 december. Världsaidsdagen samlar människor över stora delar av världen kring minnet av alla som avlidit av aids och för att uttrycka sitt stöd för alla de miljoner människor runt om i världen som lever med hiv idag.

Världsaidsdagen, föregås av en fristående informationskampanj, ”Europeiska hivtestningsveckan”, som löper under perioden 21–28 november. Syftet med informationssatsningen är att öka uppmärksamheten på fördelarna med hivtestning och att bidra till att fler blir medvetna om sin hivstatus och vid behov får tillgång till adekvat vård. 

I Sverige lever cirka 7 000 personer med hiv och Världsaidsdagen uppmärksammas på många olika platser. I Västmanland finns drygt ett hundratal personer som lever med hiv.

I Västmanland uppmärksammas hiv-dagen på olika ungdomsmottagningar, i skolor och på Mälardalens högskola. Personal från RFSU, Burundiska föreningen, Smittskyddsenheten, Venereologiska mottagningen, Ungdomsmottagningen i Västerås och Fagersta är engagerade i utåtriktad verksamhet. Studenthälsan, Kåren och studenter på Mälardalens högskola och Landstinget Västmanland samverkar på WAD-dagen vid olika informationsbord i syfte att studenterna vid skolan ska bli hiv-medvetna och veta var man kan testa sig för hiv.

Folkhälsomyndigheten arbetar för ökad tillgång till testning i Sverige så att fler får veta sin status och vid behov får tillgång till effektiv medicinsk behandling. En välfungerande behandling mot hivinfektion leder till att smittsamheten minskar radikalt och att personer som lever med hiv kan ha en förväntad livslängd som är jämförbar med personer som inte lever med hiv.

För mer information, kontakta:

Inger Paris, samordnare Smittskyddsenheten, Västerås
021 17 46 43

Information om hiv:

Folkhälsomyndigheten: Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Smittsamhet-vid-behandlad-och-obehandlad-hivinfektion/

Folkhälsomyndigheten: Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – hiv http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Rad-och-fakta-om-sexuellt-overforda-infektioner/ Tillgängligt på flera språk. http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Rad-och-fakta-om-sexuellt-overforda-infektioner--Overgripande-faktablad-/

Kunskapsnätverket ADLON: Vi borde veta bättre – Anna-Mia Ekström. http://www.adlongruppen.se/sv/hiv-sti/

Filmen är framtagen med ekonomiskt stöd från statsanslaget, Insatser mot hiv, aids och andra smittsamma sjukdomar, som syftar till att nå målen i den Nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (Prop. 2005/06:60).


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl