2023-02-22 10:03Pressmeddelande

Inflyttning till länet ligger bakom folkökningen under 2022

Folkmängden i Västmanland fortsätter att öka. Det är framför allt inflyttningar som bidrar till ökningen. Västmanland har ett positivt flyttnetto både från övriga landet och utlandet. Det betyder att fler flyttar hit än härifrån.

Totalt bodde 280 713 personer i Västmanland vid utgången av 2022. Det var drygt 1 700 personer fler än vid samma tidpunkt föregående år.

Folkökningen i Västerås stad under 2022 var 1 815 personer och utgör således en stor del av den totala ökningen i länet. Hallstahammar hade störst folkökning av länets övriga kommuner, 103 personer. Under 2021 ökade nästan samtliga länets kommuner sin folkmängd vilket var ett trendbrott mot tidigare år. Så ser det inte ut för 2022, då flera av länets kommuner i stället uppvisar en lägre folkmängd. Allra tydligast är nedgången i Surahammar och Norberg, men även i Arboga, Kungsör, Sala och Köping har folkmängden minskat.

I Västerås ökar folkmängden både till följd av fler födda än avlidna och fler inflyttare än utflyttare. Flyttningsöverskottet är jämnt fördelat mellan flyttningar mot övriga landet och utlandet. Framför allt har flyttnettot mot övriga Sverige ökat jämfört med 2021, säger Magnus Forslund, analytiker på Region Västmanland.

Folkökningen i länet motsvarar 0,6 procent, vilket är en nedgång jämfört med år 2021, då siffran var 0,7 procent. Ökningen under 2022 ligger på strax under riksgenomsnittet.

Flyttningar till och från länet

Nettoeffekten av flyttningar till och från länet är den viktigaste orsaken till folkökningen i Västmanland under 2022. Totalt flyttade drygt 9 000 personer till Västmanland från ett annat län, cirka 1 900 personer flyttade in från utlandet. Ungefär 8 400 personer flyttade från Västmanland till övriga Sverige, medan knappt 1 000 personer flyttade till ett annat land. Flyttningsöverskottet, antal inflyttade personer minus antal utflyttade, blev nästan 1 700 personer.

Födda och avlidna

Totalt föddes 2 835 barn i Västmanland under 2022. Det är bara Västerås som har ett positivt födelsenetto, det vill säga fler födda än avlidna. I länets övriga kommuner var det fler som avled än som föddes. Antalet avlidna i hela länet under 2022 uppgick till 2 884 personer, en ökning jämfört med år 2021. Det totala födelseöverskottet för länet under 2022 var negativt, -49 personer.

 

Folkmängd 2022

Förändring

2021-2022

Förändring %

Västerås

158 653

1 815

1,2%

Hallstahammar

16 711

103

0,6%

Skinnskatteberg

4 402

31

0,7%

Fagersta

13 341

22

0,2%

Köping

26 120

-13

0,0%

Sala

22 981

-17

-0,1%

Arboga

14 083

-17

-0,1%

Kungsör

8 762

-25

-0,3%

Surahammar

10 033

-66

-0,7%

Norberg

5 627

-87

-1,5%

Västmanland

280 713

1 746

0,6%

Sverige

10 521 556

69 230

0,7%

 

Läs mer hos SCB om folkmängd i län och kommuner 2022 

Kontakter

Magnus Forslund, kvalificerad analytiker, Regionala utvecklingsförvaltningen
021-481 81 35
magnus.forslund@regionvastmanland.seOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.