2020-05-25 14:15Pressmeddelande

I tuffa tider – rusta för framtiden genom kompetensutveckling

Det livslånga lärandet är viktigt för både individer och organisationer. Region Västmanland har satt upp Västmanlands Kompetensportal för att samla information om utbildningar, omställning och andra viktiga insatser som kan förstärka individers och organisationers kompetens.

Det är just nu en extra viktig tid för företag att kompetensutveckla sig själva och sina medarbetare så att företagen står starkare efter coronapandemin och har en bättre förberedelse för att fortsätta utvecklas och även vara redo för nya uppgifter, säger Christer Alzén, Verksamhetschef Näringsliv och kompetensförsörjning, Region Västmanland.

Det som sker i omvärlden nu till följd av coronapandemin är utmaning men också skapar möjligheter för oss som individer, att ta eget ansvar och kompetensutveckla oss och använda den tid som nu ges genom ev. varsel och permitteringar till att stärka den egna ställningen på arbetsmarknaden. Genom Komptensportalen vill Region Västmanland visa på det stora utbud av utbildningar och andra insatser som idag finns tillgängligt.

Yrken försvinner och nya kompetenser blir attraktiva på arbetsmarknaden. Att ställa om och fortsätta utbilda sig är idag lättare än någonsin och det finns många olika valmöjligheter för det, säger Anna Wahlgren, utvecklingsledare på enheten Näringsliv och kompetensförsörjning, Region Västmanland.


På Västmanlands Kompetensportal finns ett brett utbud av formella utbildningar, kostnadsfria distansutbildningar och onlinekurser samt information möjligheter att validera tidigare erfarenheter från jobb eller studier.

Västmanlands Komptensportal

https://regionvastmanland.se/utveckling/utvecklingsomraden/naringslivsutveckling/strategiska-insatser/kompetensforsorjning/vastmanlands-kompetensportal/

Region Västmanlands stöd för Strategisk Kompetensförsörjning

Utvecklings- och implementeringsinsatser kopplat till strategisk kompetensförsörjning i små- och medelstora företag i länet.

https://regionvastmanland.se/utveckling/bidrag-och-stod/foretagsstod/strategisk-kompetensforsorjning

Kontakt:

Christer Alzén
Verksamhetschef Näringsliv. Region Västmanland
Tel: 021-481 82 73
E-post: christer.alzen@regionvastmanland.se

Anna Wahlgren
Utvecklingsledare Näringsliv och kompetensförsörjning Region Västmanland
Tel. 021-17 85 65
E-post. anna.wahlgren@regionvastmanland.seOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.